MAG: opiera się na spawaniu topliwą elektrodą w osłonie gazów aktywnych. Często stosowane są: mieszanina dwutlenku węgla z argonem lub sam dwutlenek węgla.

MIG: opiera się na spawaniu topliwą elektrodą w osłonie gazów obojętnych (najczęściej stosowane: argon, hel).

W metodach tych można zaobserwować jarzenie się łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą w postaci drutu a spawanym materiałem. Jeziorko ciekłego metalu i łuk są chronione gazem aktywnym lub obojętnym.

Metoda MIG/MAG znajduje zastosowanie w spawaniu wielu materiałów dzięki odpowiedniemu doborowi dla różnych metali gazu osłonowego i drutu elektrodowego.